Küreselleşen dünyada ülkelerin birbirlerine olan entegrasyonlarını artırmaları ile birlikte hızla gelişen Lojistik Sektörü, Türkiye’de de 80’li ve 90’lı yıllarda kara, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla sektörün alt yapısı oluşturulmuştur.

Global ticaret hacminin artması ve ülkemizin de bu artıştan payını alması, dünya çapında lojistik sektöründe de hızlı bir büyümeyi beraberinde getirmiştir. Gelişen sektörün, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacını karşılamak üzere dünya üniversiteleri ile birlikte ülkemizde Lojisitik bölümleri kurulmaya başlamıştır. Bu sayede sektör, ihtiyaç duyduğu nitelikte insan gücünü istihdam edebilme imkanına kavuşmuştur.

Lojistik Bölümü mezunlarının uluslararası literatürde bilinen ünvanları “Logistician” olmakla birlikte ülkemizde Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 26.07.2012 tarihli kararı doğrultusunda “Lojistisyen” ünvanını almaya hak kazanmışlardır.

Derneğimiz öncelikle, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşabilmelerine ve lojistisyenlerin de ihtiyaç duyduğu nitelikteki işleri bulmalarına yardımcı olma hedefindedir.

Derneğimiz orta ve uzun vade, bünyesinde barındırdığı üyeleri ile sektörün içinde bulunduğu durumu analiz edip mevcut sorunlara çözüm üretebilecek, teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte sektördeki değişimleri yakalayabilecek ve sektöre öncü çalışmalar yapabilecek seviyeye gelmeyi hedeflemektedir

Lojistisyenler Derneği

 

Lojistik bölümü mezunlarına "Lojistisyen" unvanı verilmiş olması, tanınmış meslek grubu olarak bir çatı örgütlenmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Derneğimiz, Lojistik bölümü öğrencilerini, mezunlarını ve hali hazırda bu sektörde çalışanları bir araya getirebilmek amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Derneğimiz tüm Türkiye’de Lojistisyenleri ve sektör çalışanları bir arada toplayabilmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.