Derneğimiz olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 22/03/2022 Salı günü saat 11:00’da İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Oditoryumu’nda, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 01/04/2022 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 07/03/2022 tarihli kararıyla karar verilmiştir. Toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir.

Toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir.

Doç. Dr. Ebru Demirci

Lojistisyenler Derneği Başkanı

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  2. Divanın Oluşturulması
  3. Açılış Konuşmaları
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve oylanması
  5. Bilançonun okunması, görüşülmesi ve oylanması
  6. 2022 yılı tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması
  7. Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
  8. Usul ve Esasların görüşülmesi ve karara bağlanması
  9. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
  10. Dilek, temenniler ve kapanış