Misyonumuz

Lojistisyenler Derneği, lojistik öğrencilerini, mezunlarını ve bu alanda çalışanları tek bir çatı altında toplayarak; sektörün ve ülkenin gereksinimlerine farklı bakış açılarını harmanlayarak nitelikli projeler, eğitimler ve etkinlikler yoluyla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Derneğin rolü, sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve lojistik alanında eğitimin en önemli oyuncusu olan gençlerle sektörün ihtiyaçları arasında bir köprü oluşturmaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen etkinlikler ile lojistik alanında eğitim almış öğrencileri, mezunları ve çalışanları bir araya getirmeyi ve aralarındaki etkileşimi arttırmayı amaçlamaktadır.

Dernek çatısı altında kara, hava, deniz ve hava taşımacılığında en önemli insan kaynağını oluşturan lojistik mezunlarının ve çalışanlarının eğitimlerine ve kişisel gelişimine yönelik faaliyetler yürütülmesi hedeflenmektedir.

Derneğimiz, Türkiye’de gittikçe yaygınlaşmakta olan lojistik lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan tüm gençleri bir arada buluşturmayı hedefleyen bir çatı kuruluş olarak bütün mezunlara kapılarını açmaktadır.

Vizyonumuz

Lojistisyenler Derneği olarak vizyonumuz, sorumluluk bilinci ile hareket ederek üyelerimizin yararına olacak sektörel etkinliklerin, bilimsel toplantıların, sosyal etkinliklerin düzenlenmesine öncülük etmektir.

Dernek üyelerimizi, sadece ülkemizde değil uluslararası platformda etkin ve yetkin birer Lojistisyen olabilmesi için gerekli olan etkileşimi sağlayabilmiş